EMB test

 

LAAT JE BLOED TESTEN DOOR MIDDEL VAN EEN VINGERPRIK 

 

Onze praktijk IS GECERTIFICEERD OM ENERGETISCHE MORFOLOGISCHE BLOEDTESTEN AF TE NEMEN

 

Hoe werkt het?

Energetisch Morfologische Bloedtest wordt op het 1e consult tegelijk met een intake

(45/60 min. ) afgenomen samen met een korte anamnese.

Met een vingerprik* neem ik een paar druppels bloed af.

De afname gaat snel en je voelt er weinig van. Het bloed wordt door mij naar het laboratorium gestuurd en geanalyseerd.
De uitslag laat twee tot drie weken op zich wachten.

Aan de hand van deze uitslagen en de gegevens uit het intakegesprek maak ik een behandelplan.

Het bespreken van de uitslagen in het 2e consult en een evt. behandelplan neemt maximaal 30/45 minuten in beslag.

4-6 weken later is er telefonisch contact hoe de stand van zaken is, evt. kan er een nieuw consult  worden ingepland, dit consult zit niet in  pakket en zal apart worden gefactureerd.

 

Kosten

EMB Pakket compleet € 225.-- te voldoen bij 1e consult.

Wenst u dat wij bij u aan huis komen dan word er extra € 25.-- berekend.

( binnen 5km rondom Haaksbergen )

 

* Vingerprik alleen mogelijk van maandag t/m donderdag tot 16 uur.
 

EMB bloedonderzoek informatie

De EMB test is een holistische testmethode waarbij er door middel van een vingerprik capillair bloed wordt afgenomen. Het bloed wordt vervolgens opgestuurd en onderzocht.

Bij dit onderzoek wordt dan met zowel een reguliere als complementaire bril gekeken naar het ingestuurde bloed en het eerder opgetekende (klinisch) verhaal van de patiënt. Ook wordt gecontroleerd op een aantal complementaire waardes.

Deze testmethode geeft een uitslag waarbij de bloedwaarden van rode en witte bloedcellen maar ook trombocyten (hematologisch bloedonderzoek) worden weergegeven. Verder geeft de testmethode inzicht in optimale waardes qua vitaminen en mineralen en eventuele absolute tekorten.

De uitslag van de EMB test geeft de therapeut ook bijzonder veel waardevolle en bruikbare informatie over meridiaan- en pathologische verstoringen van het lichaam.

Verstoringen die holistisch kunnen worden aangetoond met deze test:

 • Vrije radicaal belasting
 • Leverbelasting
 • Darmverstoring (gedifferentieerd naar mycotische & dysbiotische belasting)
 • Parasietbelasting
 • Adrenale Status
 • pH balans
 • B12-status
 • Vitaminenpanel
 • Mineralenpanel
 • Spoorelementenpanel
 • Toxische belasting
 • Virale belasting
 • Bacteriële belasting
 • Geopatische stress
 • Pancreasinsufficiëntie

Tevens worden de reguliere waardes gemeten en geanalyseerd:

 • Trombocyten (aantal bloedplaatjes)
 • Rode bloedcellen (erytrocyten)
 • Witte bloedcellen (leukocyten)
 • Hemoblobine (Hb)
 • Hematociet (Ht)
 • Mean Corpuscular Volume (MCV)
 • Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration (MCHC)

De hiervoor beschreven testmethode als zodanig is niet wetenschappelijk onderzocht en vervangt ook niet het reguliere bloedonderzoek. De uitkomsten van deze onderzoeksmethode hebben voor de geschoolde therapeut echter een meerwaarde voor zijn of haar praktijk. Deze onderzoeksmethode heeft namelijk zijn sporen verdiend door de resultaten bij patiënten na het door hen opvolgen van de (mede) o.b.v. de uitkomsten van de bloedtest gebaseerde adviezen. Wij horen terug van de aangesloten therapeuten dat ongeveer 70-80% van de patiënten verbetering opmerkt; patiënten herkennen zich ook vaak in de uitslag. De suppletie adviezen die worden gegeven zijn wetenschappelijk onderzocht en onderbouwd, bijvoorbeeld een B12 supplement bij een B12 deficiëntie of ijzer tabletten bij een wat te lage ijzerstatus.

Disclaimer 

De adviezen die worden gegeven naar aanleiding van de uitslag van de EMB test hebben een energetische en/of holistische insteek. De waarden in deze test kunnen niet 1-op-1 vergeleken worden met een reguliere bloedtest. Bijvoorbeeld: Voor vitamine B12 kan er regulier een normale waarde zijn, terwijl deze EMBTest® een deficiëntie aangeeft. EMBTest® doet metingen, vaststellingen, onderzoeken en behandeladvies uitsluitend met instemming van de cliënt. Deze vervangen echter niet de diagnostiek, verpleging en verzorging van de reguliere gezondheidszorg. Metingen, bevindingen, onderzoek en adviezen n.a.v. van deze EMBTest® vallen onder ‘natuurgerichte geneeswijzen’.