Werkwijze

 

Intake/Anamnese

Het eerste consult bestaat uit een gesprek en u wordt eventueel doorgetest. In dit gesprek vraag ik o.a. naar het probleem/ de klachten, ziektegeschiedenis en leefgewoonten. Het doel hiervan is het probleem helder te krijgen om u zo goed mogelijk te kunnen helpen. Het intakegesprek/test duurt ongeveer 1 a 1.5 uur, u kunt per pin/ contant betalen.

Vervolgconsult

Na het intakegesprek bespreken we het behandelplan en kan de behandeling ingezet worden. Het behandelplan is op de persoon afgestemd. Hoeveel en hoe vaak vervolg consulten nodig zijn is afhankelijk van de therapie die ingezet wordt en de reactie hierop.  

De behandelingen kunnen o.a. bestaan uit:

 • Kleurentherapie/Bioresonantie
 • Bachbloesemtherapie
 • Energetische therapie
 • Littekenbehandeling
 • Ooracupuntuur
 • Oorkaarsenbehandeling
 • Orthomoleculair
 • Schusslerzouten
 • Vegatest
 • Voedings/leef advies
 • Voetreflexologie
 • EMB test

 

Soms kan er sprake zijn van een combinatie van een aantal therapie mogelijkheden,  dit gaat altijd in overleg met de cliënt.

PRIVACY

Vanaf 25 mei 2018 is de algemene verordering gegevensbescherming ( AVG ) van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie.

In het verleden zijn wij altijd uiterst zorgzaam met uw persoongegevens om gegaan, in de toekomst zullen wij dit voortzetten naar de richtlijnen van de AVG. Deze gegevens worden hier alleen voor de administratie gebruikt, behorende bij de zorg die aan de cliënt is besteed.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik, of mijn administrateur een factuur kan opstellen.
 • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 

Privacy op de zorgnota

Op de factuur die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze factuur kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw klantnummer en/of uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld 24009 = reflexonetherapie of 24104 = acupunctuur

De belangrijkste informatie kort op een rijtje:

- We verzamelen en verwerken alleen persoonsgegevens voor het uitvoeren van onze werkzaamheden.
- We gebruiken persoonsgegevens alleen voor het doel waarmee je ze met ons hebt gedeeld.
- We delen alleen persoonsgegevens met externe partijen om onze werkzaamheden mogelijk te maken, en met uw uitdrukkelijke toestemming.
- Je mag natuurlijk altijd aan ons vragen wat we van je weten en mogelijk incorrecte persoonsgegevens corrigeren.
- Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is.


Nog vragen?
Neem gerust contact met ons op via info@kleurentherapie.com